www.likvidace-autonehod.cz

Autonehoda / dopravní nehoda

Definice dle § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. zní: Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
  • Je-li to možné, pořiďte fotodokumentaci dopravní situace a vzniklých škod
  • Pokud bude nehodu vyšetřovat Policie ČR, protokol podepište pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak před podpisem požádejte o doplnění svých výhrad
  • Vyžádejte si od příslušníka Policie ČR kopii Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, případně alespoň číslo jednací tohoto dokumentu, poznamenejte si útvar Policie ČR, který nehodu vyšetřoval (např. Dopravní inspektorát Zlín)
  • Doporučujeme Vám vždy zaznamenat veškeré údaje o dopravní nehodě a jejích účastnících do formuláře Záznam o dopravní nehodě. Tento formulář podepište s ostatními účastníky dopravní nehody
  • Pokud některý z účastníků nehody odmítne záznam o nehodě podepsat, doporučujeme Vám přivolat Policii ČR
  • Neměňte polohy vozidel na místě nehody, pokud to není nutné k záchraně zraněných nebo pro zabezpečení provozu