www.likvidace-autonehod.cz
Úvodní stránka Náhradní vozidlo

Náhradní vozidlo ZDARMA

Každý poškozený má ze zákona nárok na zapůjčení náhradního automobilu, hrazeného z povinného ručení viníka nehody. Náhradní auto musí být stejné kategorie jako nabourané vozidlo.

Nabízíme každému klientovi, bezplatné zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy nebo v případě totální škody do doby, než obdrží pojistné plnění, aby si mohl zakoupit jiný vůz. Nenechte se zmást případným tvrzením pojišťoven, které se snaží upírat váš nárok na náhradní vozidlo za vidinou úspory vlastních finančních zdrojů. Například mýtus pojišťoven o tom, že nárok na zapůjčení vozidla má pouze poškozený podnikatel není pravdivý. O bezplatné zapůjčení náhradního vozidla můžete žádat i v případě, že jste již sami pojistnou událost nahlásili na pojišťovně, nebo i v případě, kdy jste již zadaly opravu svého poškozeného vozidla autoservisu.

Parciální škoda: (oprava poškozeného vozidla v autoservisu)

je závislá na druhu vzniklého poškození a následně na jeho způsobu odstranění, popřípadě na zvoleném způsobu náhrady škody.

Maximální možná doba zapůjčení náhradního vozidla

Délka zapůjčení náhradního vozidla nesmí zpravidla přesáhnout délku opravy poškozeného vozidla. Počátek zapůjčení náhradního vozidla nejdříve ode dne předání poškozeného vozidla do opravy autoservisu, Ukončení zapůjčení náhradního vozidla maximálně do doby ukončení opravy poškozeného vozidla, viz faktura za opravu.

Totální škoda: (oprava vozidla přesáhla obecnou cenu vozidla)

Počátek zapůjčení náhradního vozidla nejdříve ode dne vzniku pojistné události. Ukončení zapůjčení náhradního vozidla nejpozději v den obdržení pojistného plnění za škodu na vozidle, avšak s přihlédnutím na tržní cenu poškozeného vozidla, zpravidla maximálně na délku okolo jednoho měsíce.

Rozpočet nákladů na opravu: (svépomoc)

Délka zapůjčení náhradního vozidla na dobu nezbytně nutnou, stanovená dle výpočtu expertního systému, který výši škody a délku opravy stanovuje, zpravidla počet normohodin stanovený systémem neodpovídá skutečné délce opravy, (doporučujeme využít služeb autoservisu, který opravu vašeho poškozeného vozidla doloží zakázkovým listem a fakturou za opravu, v tomto případě možná délka pronájmu koresponduje s délkou uvedenou u parciální škody). Počátek zapůjčení náhradního vozidla nejdříve ode dne vzniku pojistné události. Ukončení zapůjčení náhradního vozidla nejpozději v den stanovený pronajímatelem vozidla jako konec pronájmu, nebo do doby kdy pomine nutnost zapůjčení náhradního vozidla. Poškozený je povinen na žádost pojišťovny umožnit prohlídku již opraveného vozidla.

Náhradní vozy:

Toyota Corola
Ford Mondeo
Peugeot 307 SW
Toyota RAW
Volkswagen Passat
Renault Megane