www.likvidace-autonehod.cz

Časté dotazy

Nabourala jsem jiné vozidlo, co mám dělat?

 • Nejprve zabezpečte místo nehody, zapněte výstražná světla, pokud možno, umístěte za vozidlo dostatečně daleko výstražný trojúhelník.
 • Je - li někdo zraněn, poskytněte mu první pomoc, přivolejte lékaře a policii.
 • Při poškození věcí třetích osob vždy volejte Policii ČR.
 • Pokud odhadnete výši škody na svém vozidle nižší než 100 tisíc Kč a jsou poškozena jenom vozidla, můžete vyplnit s druhým účastníkem nehody Evropský záznam o dopravní nehodě.Tento odkaz směřuje mimo tento web Ten slouží především k zaznamenání identifikačních údajů účastníků dopravní nehody a k prvotnímu popisu situace, jak k nehodě došlo.


Co mám dělat, když jsem sám nehodu nezavinil ?

 • V případě, že jste poškozen druhým účastníkem dopravní nehody, i tak se řiďte výše uvedenými pokyny.
 • Pokud máte havarijní pojištění, můžete následně škodu uplatnit z tohoto pojištění.
 • Pokud havarijní pojištění nemáte, je třeba škodu uplatnit na pojišťovně viníka přímo z jeho povinného ručení.


Musím záznam o dopravní nehodě vyplnit na místě nehody?

 • Nemusíte, pokud nehodu vyšetřuje Policie ČR.
 • Pokud Policie nehodu nevyšetřuje, jste přímo ze zákona povinni vždy provést záznam o dopravní nehodě a vyměnit si s druhým motoristou identifikační údaje o osobách i vozidlech.
 • Vozidla, pokud jsou pojízdná, můžete přemístit a v klidu vyplnit formulář mimo místo dopravní nehody.


Co mám dělat, když se s dalšími účastníky nehody nedohodnu na tom, kdo je viníkem?

 • V tomto případě zavolejte Policii ČR.
 • Pokud se Vám z nějakého důvodu nepodaří Policii přivolat, nebo Policie odmítne přijet, bezpodmínečně zajistěte fotodokumentaci z místa nehody a hlavně vyfotografujte postavení vozidel po nehodě.
 • Zajistěte si svědky dopravní nehody, kteří vám poskytnou písemné vyjádření, které Vaši případnou nevinu podpoří.


Co mám dělat, když mám podezření, že účastník nehody je pod vlivem alkoholu?

 • Zavolejte Policii ČR i v případě, že škoda nepřesáhla 100 tisíc Kč.