www.likvidace-autonehod.cz

Ceník služeb / BEZPLATNÉ SLUŽBY

Naše služby máte již předplaceny v rámci povinného ručení viníka, vyplývají ze zákona 168/99 Sb. a jsou pro všechny poškozené účastníky zcela bezplatné a v žádném případě o ně není sníženo Vaše pojistné plnění.

Co Vám nabídneme:

zapůjčení náhradního vozidla: zdarma

nahlášení a vyřízení pojistné události s doložením všech potřebných podkladů: zdarma

uplatnění všech Vašich nároků, které Vám vznikly a mnohdy o nich ani nevíte: zdarma

zajištění přednostní opravy v našem smluvním servisu: zdarma

vyřízení krycího dopisu a platby ve prospěch servisu: zdarma

konzultace o výši pojistného plnění, nabídka právní podpory: zdarma