www.likvidace-autonehod.cz
Úvodní stránkaPojistná událost

Vznik a postup při řešení pojistné události

V případě potřeby přivolejte:

- Lékařskou službu první pomoci tel. 155
- Hasičský záchranný sbor tel. 150
- Policii ČR tel. 158

Volejte NAŠI ASISTENČNÍ SLUŽBU:

604 943 621

Po vzájemné dohodě s námi,

vzniklou škodu nahlasíme pojišťovně

Učiňte všechny potřebné kroky,

aby nedošlo ke zvětšení rozsahu škod a především k případným zraněním

Zajistěte místo nehody tak,

aby bylo možné objektivně posoudit její vznik, rozsah a další potřebné údaje. Pokud není možné stav zachovat (zranění, riziko ekologické havárie, možnost vzniku další škody apod.), pokuste se zajistit co nejvíce informací (pořízením průkazné fotodokumentace, videozáznamem, pořízením náčrtku PU)

Pokud vznikla škoda na Vašem majetku vinou třetí osoby,

zajistěte si kontaktní údaje o viníkovi, eventuelně údaje o jeho pojišťovně

Na této stránce Tento odkaz směřuje mimo tento web naleznete formuláře pro nahlášení pojistné události.

Stáhněte si a vytiskněte příslušný formulář, vyplňte jej a odevzdejte nám. Postaráme se o vše za vás.