www.likvidace-autonehod.cz
Úvodní stránkaPro poškozené ZDARMA

Pro poškozené autonehodou vše ZDARMA

Proč zdarma?
 • Máte uzavřené havarijní pojištění u pojišťoven Allianz, Generali, Triglav, ČSOB? Byla Vám způsobena škoda vozidlem, které má u těchto pojišťoven sjednáno povinné ručení? Služby, které poskytujeme, jsou hrazené z povinného ručení viníka dopravní nehody, stejně jako například oprava vozidla nebo odtah.
 • Do procesu likvidace škody můžeme vstoupit v kterékoliv fázi, ať okamžitě po dopravní nehodě, ve chvíli, kdy je škoda pojišťovně nahlášena a vozidlo se např. opravuje, před výplatou pojistného plnění nebo i po ukončení likvidace, kde bude našich služeb třeba při revizi postupu likvidace.


Co musíte doložit?

 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě (záznam o nehodě nebo záznam Policie ČR), není -li k dispozici, tak údaje o viníkovi dopravní nehody, (RZ a typ vozidla, číslo pojistné smlouvy, údaje o řidiči
 • zakázkový list autoservisu ( v případě že se auto již opravuje)
 • fakturu autoservisu za opravu poškozeného vozidla po ukončení opravy
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora (prohlídka, je li k dispozici)


Co budete podepisovat?

 • smlouvu o pronájmu motorového vozidla
 • plnou moc k uplatňování a vymáhání náhrady škody způsobené dopravní nehodou
 • čestné prohlášení o účelnosti zapůjčení náhradního vozidla
 • podklady k prokázání vzniku skutečné škody

Zhodnotíme vzniklou situaci, přesně vyčíslíme vzniklou škodu a navrhneme nejoptimálnější řešení likvidace pojistné události.